Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Thống kê sim
Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

 

Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Số Taxi 4 Viettel Số Taxi 4 Mobifone Số Taxi 4 Vinaphone Số Taxi 4 Vietnamobile Số Taxi 4 Gmobile Số Taxi 4 Cố Định

STT Số Giá Tăng - Giá - Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua Giỏ
1 08.2345.2345 260,000,000(đ) 36
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0823452345 Thêm vào giỏ hàng
2 08.5668.5668 100,000,000(đ) 58
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856685668 Thêm vào giỏ hàng
3 08.4486.4486 39,000,000(đ) 52
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0844864486 Thêm vào giỏ hàng
4 08.2818.2818 39,000,000(đ) 46
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0828182818 Thêm vào giỏ hàng
5 08.1978.1978 39,000,000(đ) 58
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0819781978 Thêm vào giỏ hàng
6 08.1977.1977 39,000,000(đ) 56
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0819771977 Thêm vào giỏ hàng
7 08.5533.5533 38,000,000(đ) 40
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0855335533 Thêm vào giỏ hàng
8 08.5333.5333 34,000,000(đ) 36
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0853335333 Thêm vào giỏ hàng
9 08.8809.8809 32,000,000(đ) 58
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0888098809 Thêm vào giỏ hàng
10 08.5677.5677 30,000,000(đ) 58
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856775677 Thêm vào giỏ hàng
11 08.3567.3567 29,000,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0835673567 Thêm vào giỏ hàng
12 08.3467.3467 26,000,000(đ) 48
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0834673467 Thêm vào giỏ hàng
13 08.3457.3457 25,000,000(đ) 46
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0834573457 Thêm vào giỏ hàng
14 08.3566.3566 25,000,000(đ) 48
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0835663566 Thêm vào giỏ hàng
15 08.4399.4399 25,000,000(đ) 58
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0843994399 Thêm vào giỏ hàng
16 08.5788.5788 25,000,000(đ) 64
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857885788 Thêm vào giỏ hàng
17 08.5939.5939 25,000,000(đ) 60
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859395939 Thêm vào giỏ hàng
18 08.5676.5676 23,000,000(đ) 56
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856765676 Thêm vào giỏ hàng
19 08.3738.3738 23,000,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0837383738 Thêm vào giỏ hàng
20 08.3677.3677 23,000,000(đ) 54
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0836773677 Thêm vào giỏ hàng
21 08.3522.3522 23,000,000(đ) 32
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0835223522 Thêm vào giỏ hàng
22 08.3367.3367 23,000,000(đ) 46
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0833673367 Thêm vào giỏ hàng
23 08.5862.5862 20,000,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0858625862 Thêm vào giỏ hàng
24 08.5787.5787 20,000,000(đ) 62
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857875787 Thêm vào giỏ hàng
25 08.5675.5675 20,000,000(đ) 54
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856755675 Thêm vào giỏ hàng
26 08.5554.5554 20,000,000(đ) 46
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0855545554 Thêm vào giỏ hàng
27 08.5345.5345 20,000,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0853455345 Thêm vào giỏ hàng
28 08.3877.3877 20,000,000(đ) 58
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0838773877 Thêm vào giỏ hàng
29 08.5933.5933 20,000,000(đ) 48
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859335933 Thêm vào giỏ hàng
30 08.5782.5782 17,000,000(đ) 52
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857825782 Thêm vào giỏ hàng
31 08.5790.5790 17,000,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857905790 Thêm vào giỏ hàng
32 08.5792.5792 17,000,000(đ) 54
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857925792 Thêm vào giỏ hàng
33 08.5853.5853 17,000,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0858535853 Thêm vào giỏ hàng
34 08.5856.5856 17,000,000(đ) 56
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0858565856 Thêm vào giỏ hàng
35 08.5857.5857 17,000,000(đ) 58
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0858575857 Thêm vào giỏ hàng
36 08.5766.5766 17,000,000(đ) 56
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857665766 Thêm vào giỏ hàng
37 08.5763.5763 17,000,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857635763 Thêm vào giỏ hàng
38 08.5762.5762 17,000,000(đ) 48
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857625762 Thêm vào giỏ hàng
39 08.3326.3326 17,000,000(đ) 36
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0833263326 Thêm vào giỏ hàng
40 08.3327.3327 17,000,000(đ) 38
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0833273327 Thêm vào giỏ hàng
41 08.3616.3616 17,000,000(đ) 40
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0836163616 Thêm vào giỏ hàng
42 08.4266.4266 17,000,000(đ) 44
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0842664266 Thêm vào giỏ hàng
43 08.5662.5662 17,000,000(đ) 46
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856625662 Thêm vào giỏ hàng
44 08.5667.5667 17,000,000(đ) 56
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856675667 Thêm vào giỏ hàng
45 08.3325.3325 17,000,000(đ) 34
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0833253325 Thêm vào giỏ hàng
46 08.5334.5334 9,500,000(đ) 38
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0853345334 Thêm vào giỏ hàng
47 08.5978.5978 9,500,000(đ) 66
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859785978 Thêm vào giỏ hàng
48 08.5934.5934 9,500,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859345934 Thêm vào giỏ hàng
49 08.5854.5854 9,500,000(đ) 52
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0858545854 Thêm vào giỏ hàng
50 08.5791.5791 9,500,000(đ) 52
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857915791 Thêm vào giỏ hàng
51 08.5332.5332 9,500,000(đ) 34
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0853325332 Thêm vào giỏ hàng
52 08.5331.5331 9,500,000(đ) 32
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0853315331 Thêm vào giỏ hàng
53 08.5330.5330 9,500,000(đ) 30
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0853305330 Thêm vào giỏ hàng
54 08.3523.3523 9,500,000(đ) 34
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0835233523 Thêm vào giỏ hàng
55 08.3324.3324 9,500,000(đ) 32
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0833243324 Thêm vào giỏ hàng
56 08.5932.5932 8,200,000(đ) 46
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859325932 Thêm vào giỏ hàng
57 08.5917.5917 8,200,000(đ) 52
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859175917 Thêm vào giỏ hàng
58 08.5851.5851 8,200,000(đ) 46
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0858515851 Thêm vào giỏ hàng
59 08.5784.5784 8,200,000(đ) 56
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857845784 Thêm vào giỏ hàng
60 08.2898.2898 6,100,000(đ) 62
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0828982898 Thêm vào giỏ hàng
61 08.5940.5940 4,300,000(đ) 44
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859405940 Thêm vào giỏ hàng
62 08.5603.5603 4,000,000(đ) 36
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856035603 Thêm vào giỏ hàng
63 08.2595.2595 3,400,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0825952595 Thêm vào giỏ hàng
64 08.1737.1737 3,100,000(đ) 44
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0817371737 Thêm vào giỏ hàng
65 08.1949.1949 3,100,000(đ) 54
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0819491949 Thêm vào giỏ hàng
66 08.2393.2393 2,900,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0823932393 Thêm vào giỏ hàng
10 Số - Số -11 Số Giá Tăng - Giá - Giá Giảm Tổng Đặt Mua
08.2345.2345 260,000,000(đ) 36 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0823452345
08.5668.5668 100,000,000(đ) 58 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856685668
08.4486.4486 39,000,000(đ) 52 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0844864486
08.2818.2818 39,000,000(đ) 46 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0828182818
08.1978.1978 39,000,000(đ) 58 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0819781978
08.1977.1977 39,000,000(đ) 56 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0819771977
08.5533.5533 38,000,000(đ) 40 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0855335533
08.5333.5333 34,000,000(đ) 36 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0853335333
08.8809.8809 32,000,000(đ) 58 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0888098809
08.5677.5677 30,000,000(đ) 58 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856775677
08.3567.3567 29,000,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0835673567
08.3467.3467 26,000,000(đ) 48 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0834673467
08.3457.3457 25,000,000(đ) 46 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0834573457
08.3566.3566 25,000,000(đ) 48 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0835663566
08.4399.4399 25,000,000(đ) 58 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0843994399
08.5788.5788 25,000,000(đ) 64 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857885788
08.5939.5939 25,000,000(đ) 60 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859395939
08.5676.5676 23,000,000(đ) 56 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856765676
08.3738.3738 23,000,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0837383738
08.3677.3677 23,000,000(đ) 54 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0836773677
08.3522.3522 23,000,000(đ) 32 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0835223522
08.3367.3367 23,000,000(đ) 46 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0833673367
08.5862.5862 20,000,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0858625862
08.5787.5787 20,000,000(đ) 62 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857875787
08.5675.5675 20,000,000(đ) 54 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856755675
08.5554.5554 20,000,000(đ) 46 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0855545554
08.5345.5345 20,000,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0853455345
08.3877.3877 20,000,000(đ) 58 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0838773877
08.5933.5933 20,000,000(đ) 48 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859335933
08.5782.5782 17,000,000(đ) 52 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857825782
08.5790.5790 17,000,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857905790
08.5792.5792 17,000,000(đ) 54 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857925792
08.5853.5853 17,000,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0858535853
08.5856.5856 17,000,000(đ) 56 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0858565856
08.5857.5857 17,000,000(đ) 58 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0858575857
08.5766.5766 17,000,000(đ) 56 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857665766
08.5763.5763 17,000,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857635763
08.5762.5762 17,000,000(đ) 48 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857625762
08.3326.3326 17,000,000(đ) 36 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0833263326
08.3327.3327 17,000,000(đ) 38 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0833273327
08.3616.3616 17,000,000(đ) 40 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0836163616
08.4266.4266 17,000,000(đ) 44 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0842664266
08.5662.5662 17,000,000(đ) 46 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856625662
08.5667.5667 17,000,000(đ) 56 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856675667
08.3325.3325 17,000,000(đ) 34 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0833253325
08.5334.5334 9,500,000(đ) 38 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0853345334
08.5978.5978 9,500,000(đ) 66 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859785978
08.5934.5934 9,500,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859345934
08.5854.5854 9,500,000(đ) 52 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0858545854
08.5791.5791 9,500,000(đ) 52 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857915791
08.5332.5332 9,500,000(đ) 34 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0853325332
08.5331.5331 9,500,000(đ) 32 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0853315331
08.5330.5330 9,500,000(đ) 30 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0853305330
08.3523.3523 9,500,000(đ) 34 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0835233523
08.3324.3324 9,500,000(đ) 32 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0833243324
08.5932.5932 8,200,000(đ) 46 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859325932
08.5917.5917 8,200,000(đ) 52 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859175917
08.5851.5851 8,200,000(đ) 46 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0858515851
08.5784.5784 8,200,000(đ) 56 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857845784
08.2898.2898 6,100,000(đ) 62 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0828982898
08.5940.5940 4,300,000(đ) 44 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859405940
08.5603.5603 4,000,000(đ) 36 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856035603
08.2595.2595 3,400,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0825952595
08.1737.1737 3,100,000(đ) 44 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0817371737
08.1949.1949 3,100,000(đ) 54 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0819491949
08.2393.2393 2,900,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0823932393
  Sim số đẹp là gì?

  Sim số đẹp


  Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

  Sim số đẹp là gì?

  - Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

  - Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

  + Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

  + Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

  + Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

  + Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

  + Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


  Cách mua sim số đẹp như thế nào?

  Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: khosimvip24h.com hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

  Mọi sim của Simsodepgiare.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

  Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 0981991986  Đăng bán sim
  Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

  Bạn đã biết sim 11 số dự về 10 số

  Giảm giá sim số đẹp

  01295.616.567

  Giá cũ: 999.000đ
  GIÁ MỚI: 399.000đ

  0129.2552.567
  Giá cũ: 999.000đ
  GIÁ MỚI: 399.000đ

  Tìm sim năm sinh  mặc định 19xx m/d/Y

  Hỗ trợ khách hàng

  Hotline mua, bán, trao đổi SIM online


  0888333428
  0888333528
  0336222333
  0888555233
  0333555078


  Hotline CSKH

  033338.4444

  Quản lý, góp ý, khiếu nại

  0765.33.8888

  Số đẹp theo phong thủy
  Tin tức
  Chọn theo giá tiền
  Chọn sim theo tỉnh
  Tải bảng sim số đẹp
  Tải bảng số riêng
  Nhận báo giá  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI V-SMART VIỆT
  Bản quyền © 2018 by SimPhuLoi.vn - CHỢ SIM của NGƯỜI VIỆT.!


  Thiết kế bởi: Thietkewebseo.net - thiết kế web sim số
  Hotline: 0936868893