Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Thống kê sim
Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

 

Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim tứ quý giữa Viettel Sim tứ quý giữa Mobifone Sim tứ quý giữa Vinaphone Sim tứ quý giữa Vietnamobile Sim tứ quý giữa Gmobile Sim tứ quý giữa Cố Định

STT Số Giá Tăng - Giá - Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua Giỏ
1 0901.66666.9 200,000,000(đ) 49
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666669 Thêm vào giỏ hàng
2 090.1688889 135,000,000(đ) 57
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901688889 Thêm vào giỏ hàng
3 0901.55555.9 135,000,000(đ) 44
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555559 Thêm vào giỏ hàng
4 0901.55555.8 135,000,000(đ) 43
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555558 Thêm vào giỏ hàng
5 0901.6666.86 135,000,000(đ) 48
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666686 Thêm vào giỏ hàng
6 09.01266668 125,000,000(đ) 44
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901266668 Thêm vào giỏ hàng
7 0901.666689 100,000,000(đ) 51
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666689 Thêm vào giỏ hàng
8 0901.55555.6 95,000,000(đ) 41
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555556 Thêm vào giỏ hàng
9 0901.6666.96 75,000,000(đ) 49
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666696 Thêm vào giỏ hàng
10 09.01266669 75,000,000(đ) 45
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901266669 Thêm vào giỏ hàng
11 0901.55555.7 65,000,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555557 Thêm vào giỏ hàng
12 090.1555551 65,000,000(đ) 36
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555551 Thêm vào giỏ hàng
13 0901.677779 60,000,000(đ) 53
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901677779 Thêm vào giỏ hàng
14 0901.677778 60,000,000(đ) 52
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901677778 Thêm vào giỏ hàng
15 0901.666678 60,000,000(đ) 49
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666678 Thêm vào giỏ hàng
16 0901.6666.39 50,000,000(đ) 46
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666639 Thêm vào giỏ hàng
17 0901.6666.38 45,000,000(đ) 45
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666638 Thêm vào giỏ hàng
18 0901.5555.15 40,000,000(đ) 36
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555515 Thêm vào giỏ hàng
19 0901.5555.89 40,000,000(đ) 47
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555589 Thêm vào giỏ hàng
20 0901.5555.95 40,000,000(đ) 44
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555595 Thêm vào giỏ hàng
21 09.01233338 40,000,000(đ) 32
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901233338 Thêm vào giỏ hàng
22 0901.5555.39 30,000,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555539 Thêm vào giỏ hàng
23 0901.5555.86 30,000,000(đ) 44
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555586 Thêm vào giỏ hàng
24 0901.5555.75 30,000,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555575 Thêm vào giỏ hàng
25 0901.5555.69 30,000,000(đ) 45
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555569 Thêm vào giỏ hàng
26 0901.5555.38 25,000,000(đ) 41
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555538 Thêm vào giỏ hàng
27 09.01.6666.01 25,000,000(đ) 35
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666601 Thêm vào giỏ hàng
28 0901.5555.78 25,000,000(đ) 45
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555578 Thêm vào giỏ hàng
29 09.01.5555.01 20,000,000(đ) 31
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555501 Thêm vào giỏ hàng
30 09.01255558 20,000,000(đ) 40
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901255558 Thêm vào giỏ hàng
31 0901299996 20,000,000(đ) 54
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901299996 Thêm vào giỏ hàng
32 0901.6666.98 20,000,000(đ) 51
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666698 Thêm vào giỏ hàng
33 09.01255556 15,000,000(đ) 38
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901255556 Thêm vào giỏ hàng
34 093.66666.54 15,000,000(đ) 51
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0936666654 Thêm vào giỏ hàng
35 0937.333.363 15,000,000(đ) 40
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0937333363 Thêm vào giỏ hàng
36 090.11.66663 12,000,000(đ) 38
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901166663 Thêm vào giỏ hàng
37 0933.11.11.91 11,000,000(đ) 29
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0933111191 Thêm vào giỏ hàng
38 09.3333.1389 9,000,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0933331389 Thêm vào giỏ hàng
39 0896.11.11.86 5,000,000(đ) 41
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0896111186 Thêm vào giỏ hàng
40 090.83.11116 4,000,000(đ) 30
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0908311116 Thêm vào giỏ hàng
41 093.6666.962 3,900,000(đ) 53
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0936666962 Thêm vào giỏ hàng
42 093.4444.139 3,500,000(đ) 41
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0934444139 Thêm vào giỏ hàng
43 09.3333.5986 2,000,000(đ) 49
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0933335986 Thêm vào giỏ hàng
44 093.4444.275 1,500,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0934444275 Thêm vào giỏ hàng
45 093.86.44440 1,200,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0938644440 Thêm vào giỏ hàng
10 Số - Số -11 Số Giá Tăng - Giá - Giá Giảm Tổng Đặt Mua
0901.66666.9 200,000,000(đ) 49 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666669
090.1688889 135,000,000(đ) 57 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901688889
0901.55555.9 135,000,000(đ) 44 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555559
0901.55555.8 135,000,000(đ) 43 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555558
0901.6666.86 135,000,000(đ) 48 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666686
09.01266668 125,000,000(đ) 44 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901266668
0901.666689 100,000,000(đ) 51 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666689
0901.55555.6 95,000,000(đ) 41 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555556
0901.6666.96 75,000,000(đ) 49 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666696
09.01266669 75,000,000(đ) 45 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901266669
0901.55555.7 65,000,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555557
090.1555551 65,000,000(đ) 36 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555551
0901.677779 60,000,000(đ) 53 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901677779
0901.677778 60,000,000(đ) 52 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901677778
0901.666678 60,000,000(đ) 49 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666678
0901.6666.39 50,000,000(đ) 46 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666639
0901.6666.38 45,000,000(đ) 45 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666638
0901.5555.15 40,000,000(đ) 36 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555515
0901.5555.89 40,000,000(đ) 47 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555589
0901.5555.95 40,000,000(đ) 44 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555595
09.01233338 40,000,000(đ) 32 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901233338
0901.5555.39 30,000,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555539
0901.5555.86 30,000,000(đ) 44 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555586
0901.5555.75 30,000,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555575
0901.5555.69 30,000,000(đ) 45 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555569
0901.5555.38 25,000,000(đ) 41 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555538
09.01.6666.01 25,000,000(đ) 35 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666601
0901.5555.78 25,000,000(đ) 45 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555578
09.01.5555.01 20,000,000(đ) 31 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901555501
09.01255558 20,000,000(đ) 40 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901255558
0901299996 20,000,000(đ) 54 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901299996
0901.6666.98 20,000,000(đ) 51 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901666698
09.01255556 15,000,000(đ) 38 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901255556
093.66666.54 15,000,000(đ) 51 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0936666654
0937.333.363 15,000,000(đ) 40 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0937333363
090.11.66663 12,000,000(đ) 38 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901166663
0933.11.11.91 11,000,000(đ) 29 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0933111191
09.3333.1389 9,000,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0933331389
0896.11.11.86 5,000,000(đ) 41 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0896111186
090.83.11116 4,000,000(đ) 30 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0908311116
093.6666.962 3,900,000(đ) 53 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0936666962
093.4444.139 3,500,000(đ) 41 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0934444139
09.3333.5986 2,000,000(đ) 49 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0933335986
093.4444.275 1,500,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0934444275
093.86.44440 1,200,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0938644440
  Sim số đẹp là gì?

  Sim số đẹp


  Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

  Sim số đẹp là gì?

  - Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

  - Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

  + Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

  + Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

  + Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

  + Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

  + Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


  Cách mua sim số đẹp như thế nào?

  Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: khosimvip24h.com hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

  Mọi sim của Simsodepgiare.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

  Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 0981991986  Đăng bán sim
  Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

  Bạn đã biết sim 11 số dự về 10 số

  Giảm giá sim số đẹp

  01295.616.567

  Giá cũ: 999.000đ
  GIÁ MỚI: 399.000đ

  0129.2552.567
  Giá cũ: 999.000đ
  GIÁ MỚI: 399.000đ

  Tìm sim năm sinh  mặc định 19xx m/d/Y

  Hỗ trợ khách hàng

  Hotline mua, bán, trao đổi SIM online


  0888333428
  0888333528
  0336222333
  0888555233
  0333555078


  Hotline CSKH

  033338.4444

  Quản lý, góp ý, khiếu nại

  0765.33.8888

  Số đẹp theo phong thủy
  Tin tức
  Chọn theo giá tiền
  Chọn sim theo tỉnh
  Tải bảng sim số đẹp
  Tải bảng số riêng
  Nhận báo giá  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI V-SMART VIỆT
  Bản quyền © 2018 by SimPhuLoi.vn - CHỢ SIM của NGƯỜI VIỆT.!


  Thiết kế bởi: Thietkewebseo.net - thiết kế web sim số
  Hotline: 0936868893