Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Thống kê sim
Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

 

Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Tứ Quý: 8888 Viettel Tứ Quý: 8888 Mobifone Tứ Quý: 8888 Vinaphone Tứ Quý: 8888 Vietnamobile Tứ Quý: 8888 Gmobile Tứ Quý: 8888 Cố Định

STT Số Giá Tăng - Giá - Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua Giỏ
1 07.86838888 550,000,000(đ) 64
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0786838888 Thêm vào giỏ hàng
2 07979.18888 505,000,000(đ) 65
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0797918888 Thêm vào giỏ hàng
3 083.881.8888 490,000,000(đ) 60
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0838818888 Thêm vào giỏ hàng
4 0123.881.8888 490,000,000(đ) 55
Sim số đẹp - 01238818888 Thêm vào giỏ hàng
5 0976.96.8888 450,000,000(đ) 69
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0976968888 Thêm vào giỏ hàng
6 0939.85.8888 400,000,000(đ) 66
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0939858888 Thêm vào giỏ hàng
7 07999.18888 380,000,000(đ) 67
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0799918888 Thêm vào giỏ hàng
8 07868.18888 380,000,000(đ) 62
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0786818888 Thêm vào giỏ hàng
9 078.676.8888 345,000,000(đ) 66
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0786768888 Thêm vào giỏ hàng
10 085.567.8888 330,000,000(đ) 63
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0855678888 Thêm vào giỏ hàng
11 0125.567.8888 330,000,000(đ) 58
Sim số đẹp - 01255678888 Thêm vào giỏ hàng
12 078.767.8888 325,000,000(đ) 67
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0787678888 Thêm vào giỏ hàng
13 08.1516.8888 322,000,000(đ) 53
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0815168888 Thêm vào giỏ hàng
14 0819.22.8888 315,000,000(đ) 54
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0819228888 Thêm vào giỏ hàng
15 0787.56.8888 305,000,000(đ) 65
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0787568888 Thêm vào giỏ hàng
16 0904.12.8888 300,000,000(đ) 48
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0904128888 Thêm vào giỏ hàng
17 0976.24.8888 288,000,000(đ) 60
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0976248888 Thêm vào giỏ hàng
18 082.393.8888 287,000,000(đ) 57
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0823938888 Thêm vào giỏ hàng
19 082.595.8888 280,000,000(đ) 61
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0825958888 Thêm vào giỏ hàng
20 0.85285.8888 273,000,000(đ) 60
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0852858888 Thêm vào giỏ hàng
21 0768.02.8888 265,000,000(đ) 55
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0768028888 Thêm vào giỏ hàng
22 0835.33.8888 250,000,000(đ) 54
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0835338888 Thêm vào giỏ hàng
23 0789.04.8888 245,000,000(đ) 60
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0789048888 Thêm vào giỏ hàng
24 0973.42.8888 240,000,000(đ) 57
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0973428888 Thêm vào giỏ hàng
25 084.882.8888 225,000,000(đ) 62
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0848828888 Thêm vào giỏ hàng
26 0825.00.8888 217,000,000(đ) 47
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0825008888 Thêm vào giỏ hàng
27 0856.92.8888 203,000,000(đ) 62
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856928888 Thêm vào giỏ hàng
28 085.716.8888 182,000,000(đ) 59
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857168888 Thêm vào giỏ hàng
29 0.8292.78888 182,000,000(đ) 60
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0829278888 Thêm vào giỏ hàng
30 0778.13.8888 140,000,000(đ) 58
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0778138888 Thêm vào giỏ hàng
31 084.76.08888 112,000,000(đ) 57
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0847608888 Thêm vào giỏ hàng
32 0813.27.8888 100,000,000(đ) 53
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0813278888 Thêm vào giỏ hàng
33 0856.34.8888 89,000,000(đ) 58
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856348888 Thêm vào giỏ hàng
34 0909.35.8888 580,000(đ) 58
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0909358888 Thêm vào giỏ hàng
10 Số - Số -11 Số Giá Tăng - Giá - Giá Giảm Tổng Đặt Mua
07.86838888 550,000,000(đ) 64 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0786838888
07979.18888 505,000,000(đ) 65 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0797918888
083.881.8888 490,000,000(đ) 60 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0838818888
0123.881.8888 490,000,000(đ) 55 Sim số đẹp - 01238818888
0976.96.8888 450,000,000(đ) 69 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0976968888
0939.85.8888 400,000,000(đ) 66 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0939858888
07999.18888 380,000,000(đ) 67 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0799918888
07868.18888 380,000,000(đ) 62 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0786818888
078.676.8888 345,000,000(đ) 66 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0786768888
085.567.8888 330,000,000(đ) 63 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0855678888
0125.567.8888 330,000,000(đ) 58 Sim số đẹp - 01255678888
078.767.8888 325,000,000(đ) 67 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0787678888
08.1516.8888 322,000,000(đ) 53 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0815168888
0819.22.8888 315,000,000(đ) 54 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0819228888
0787.56.8888 305,000,000(đ) 65 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0787568888
0904.12.8888 300,000,000(đ) 48 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0904128888
0976.24.8888 288,000,000(đ) 60 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0976248888
082.393.8888 287,000,000(đ) 57 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0823938888
082.595.8888 280,000,000(đ) 61 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0825958888
0.85285.8888 273,000,000(đ) 60 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0852858888
0768.02.8888 265,000,000(đ) 55 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0768028888
0835.33.8888 250,000,000(đ) 54 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0835338888
0789.04.8888 245,000,000(đ) 60 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0789048888
0973.42.8888 240,000,000(đ) 57 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0973428888
084.882.8888 225,000,000(đ) 62 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0848828888
0825.00.8888 217,000,000(đ) 47 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0825008888
0856.92.8888 203,000,000(đ) 62 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856928888
085.716.8888 182,000,000(đ) 59 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0857168888
0.8292.78888 182,000,000(đ) 60 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0829278888
0778.13.8888 140,000,000(đ) 58 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0778138888
084.76.08888 112,000,000(đ) 57 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0847608888
0813.27.8888 100,000,000(đ) 53 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0813278888
0856.34.8888 89,000,000(đ) 58 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856348888
0909.35.8888 580,000(đ) 58 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0909358888
  Sim số đẹp là gì?

  Sim số đẹp


  Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

  Sim số đẹp là gì?

  - Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

  - Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

  + Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

  + Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

  + Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

  + Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

  + Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


  Cách mua sim số đẹp như thế nào?

  Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: khosimvip24h.com hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

  Mọi sim của Simsodepgiare.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

  Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 0981991986  Đăng bán sim
  Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

  Bạn đã biết sim 11 số dự về 10 số

  Giảm giá sim số đẹp

  01295.616.567

  Giá cũ: 999.000đ
  GIÁ MỚI: 399.000đ

  0129.2552.567
  Giá cũ: 999.000đ
  GIÁ MỚI: 399.000đ

  Tìm sim năm sinh  mặc định 19xx m/d/Y

  Hỗ trợ khách hàng

  Hotline mua, bán, trao đổi SIM online


  0888333428
  0888333528
  0336222333
  0888555233
  0333555078


  Hotline CSKH

  033338.4444

  Quản lý, góp ý, khiếu nại

  0765.33.8888

  Số đẹp theo phong thủy
  Tin tức
  Chọn theo giá tiền
  Chọn sim theo tỉnh
  Tải bảng sim số đẹp
  Tải bảng số riêng
  Nhận báo giá  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI V-SMART VIỆT
  Bản quyền © 2018 by SimPhuLoi.vn - CHỢ SIM của NGƯỜI VIỆT.!


  Thiết kế bởi: Thietkewebseo.net - thiết kế web sim số
  Hotline: 0936868893