Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Thống kê sim
Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

 

Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Tứ Quý: 3333 Viettel Tứ Quý: 3333 Mobifone Tứ Quý: 3333 Vinaphone Tứ Quý: 3333 Vietnamobile Tứ Quý: 3333 Gmobile Tứ Quý: 3333 Cố Định

STT Số Giá Tăng - Giá - Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua Giỏ
1 089.889.3333 175,000,000(đ) 54
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898893333 Thêm vào giỏ hàng
2 0988.76.3333 139,000,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0988763333 Thêm vào giỏ hàng
3 0912.29.3333 138,000,000(đ) 35
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0912293333 Thêm vào giỏ hàng
4 09.0110.3333 125,000,000(đ) 23
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901103333 Thêm vào giỏ hàng
5 09.0246.3333 125,000,000(đ) 33
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0902463333 Thêm vào giỏ hàng
6 090.118.3333 125,000,000(đ) 31
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901183333 Thêm vào giỏ hàng
7 090.189.3333 125,000,000(đ) 39
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901893333 Thêm vào giỏ hàng
8 090.186.3333 125,000,000(đ) 36
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901863333 Thêm vào giỏ hàng
9 093.181.3333 110,000,000(đ) 34
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0931813333 Thêm vào giỏ hàng
10 093.189.3333 110,000,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0931893333 Thêm vào giỏ hàng
11 0969.60.3333 108,000,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0969603333 Thêm vào giỏ hàng
12 0901.85.3333 90,000,000(đ) 35
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901853333 Thêm vào giỏ hàng
13 0901.87.3333 90,000,000(đ) 37
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901873333 Thêm vào giỏ hàng
14 0868.91.3333 86,000,000(đ) 44
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0868913333 Thêm vào giỏ hàng
15 0901.44.3333 85,000,000(đ) 30
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901443333 Thêm vào giỏ hàng
16 0984.54.3333 85,000,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0984543333 Thêm vào giỏ hàng
17 0931.85.3333 80,000,000(đ) 38
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0931853333 Thêm vào giỏ hàng
18 0931.87.3333 80,000,000(đ) 40
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0931873333 Thêm vào giỏ hàng
19 0938.15.3333 80,000,000(đ) 38
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0938153333 Thêm vào giỏ hàng
20 089.886.3333 80,000,000(đ) 51
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898863333 Thêm vào giỏ hàng
21 090.141.3333 75,000,000(đ) 27
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901413333 Thêm vào giỏ hàng
22 0917.08.3333 75,000,000(đ) 37
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0917083333 Thêm vào giỏ hàng
23 0901.84.3333 65,000,000(đ) 34
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901843333 Thêm vào giỏ hàng
24 0901.48.3333 65,000,000(đ) 34
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901483333 Thêm vào giỏ hàng
25 0901.47.3333 65,000,000(đ) 33
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901473333 Thêm vào giỏ hàng
26 0901.46.3333 65,000,000(đ) 32
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901463333 Thêm vào giỏ hàng
27 0901.42.3333 65,000,000(đ) 28
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901423333 Thêm vào giỏ hàng
28 0901.40.3333 65,000,000(đ) 26
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901403333 Thêm vào giỏ hàng
29 089.887.3333 50,000,000(đ) 52
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898873333 Thêm vào giỏ hàng
30 089.885.3333 50,000,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898853333 Thêm vào giỏ hàng
31 0898.44.3333 50,000,000(đ) 45
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898443333 Thêm vào giỏ hàng
32 01699.49.3333 45,000,000(đ) 50
Sim số đẹp - 01699493333 Thêm vào giỏ hàng
33 0898.10.3333 40,000,000(đ) 38
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898103333 Thêm vào giỏ hàng
34 0898.34.3333 40,000,000(đ) 44
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898343333 Thêm vào giỏ hàng
35 0898.50.3333 40,000,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898503333 Thêm vào giỏ hàng
36 0859.27.3333 35,000,000(đ) 43
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859273333 Thêm vào giỏ hàng
37 08.4242.3333 35,000,000(đ) 32
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0842423333 Thêm vào giỏ hàng
38 08.567.03333 30,000,000(đ) 38
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856703333 Thêm vào giỏ hàng
39 097.898.3333 185,000(đ) 53
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0978983333 Thêm vào giỏ hàng
10 Số - Số -11 Số Giá Tăng - Giá - Giá Giảm Tổng Đặt Mua
089.889.3333 175,000,000(đ) 54 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898893333
0988.76.3333 139,000,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0988763333
0912.29.3333 138,000,000(đ) 35 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0912293333
09.0110.3333 125,000,000(đ) 23 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901103333
09.0246.3333 125,000,000(đ) 33 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0902463333
090.118.3333 125,000,000(đ) 31 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901183333
090.189.3333 125,000,000(đ) 39 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901893333
090.186.3333 125,000,000(đ) 36 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901863333
093.181.3333 110,000,000(đ) 34 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0931813333
093.189.3333 110,000,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0931893333
0969.60.3333 108,000,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0969603333
0901.85.3333 90,000,000(đ) 35 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901853333
0901.87.3333 90,000,000(đ) 37 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901873333
0868.91.3333 86,000,000(đ) 44 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0868913333
0901.44.3333 85,000,000(đ) 30 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901443333
0984.54.3333 85,000,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0984543333
0931.85.3333 80,000,000(đ) 38 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0931853333
0931.87.3333 80,000,000(đ) 40 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0931873333
0938.15.3333 80,000,000(đ) 38 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0938153333
089.886.3333 80,000,000(đ) 51 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898863333
090.141.3333 75,000,000(đ) 27 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901413333
0917.08.3333 75,000,000(đ) 37 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0917083333
0901.84.3333 65,000,000(đ) 34 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901843333
0901.48.3333 65,000,000(đ) 34 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901483333
0901.47.3333 65,000,000(đ) 33 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901473333
0901.46.3333 65,000,000(đ) 32 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901463333
0901.42.3333 65,000,000(đ) 28 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901423333
0901.40.3333 65,000,000(đ) 26 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0901403333
089.887.3333 50,000,000(đ) 52 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898873333
089.885.3333 50,000,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898853333
0898.44.3333 50,000,000(đ) 45 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898443333
01699.49.3333 45,000,000(đ) 50 Sim số đẹp - 01699493333
0898.10.3333 40,000,000(đ) 38 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898103333
0898.34.3333 40,000,000(đ) 44 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898343333
0898.50.3333 40,000,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Mobifone - 0898503333
0859.27.3333 35,000,000(đ) 43 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0859273333
08.4242.3333 35,000,000(đ) 32 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0842423333
08.567.03333 30,000,000(đ) 38 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856703333
097.898.3333 185,000(đ) 53 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0978983333
  Sim số đẹp là gì?

  Sim số đẹp


  Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

  Sim số đẹp là gì?

  - Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

  - Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

  + Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

  + Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

  + Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

  + Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

  + Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


  Cách mua sim số đẹp như thế nào?

  Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: khosimvip24h.com hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

  Mọi sim của Simsodepgiare.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

  Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 0981991986  Đăng bán sim
  Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

  Bạn đã biết sim 11 số dự về 10 số

  Giảm giá sim số đẹp

  01295.616.567

  Giá cũ: 999.000đ
  GIÁ MỚI: 399.000đ

  0129.2552.567
  Giá cũ: 999.000đ
  GIÁ MỚI: 399.000đ

  Tìm sim năm sinh  mặc định 19xx m/d/Y

  Hỗ trợ khách hàng

  Hotline mua, bán, trao đổi SIM online


  0888333428
  0888333528
  0336222333
  0888555233
  0333555078


  Hotline CSKH

  033338.4444

  Quản lý, góp ý, khiếu nại

  0765.33.8888

  Số đẹp theo phong thủy
  Tin tức
  Chọn theo giá tiền
  Chọn sim theo tỉnh
  Tải bảng sim số đẹp
  Tải bảng số riêng
  Nhận báo giá  CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI V-SMART VIỆT
  Bản quyền © 2018 by SimPhuLoi.vn - CHỢ SIM của NGƯỜI VIỆT.!


  Thiết kế bởi: Thietkewebseo.net - thiết kế web sim số
  Hotline: 0936868893