Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Thống kê sim
Sim theo yêu cầu
Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Đơn đặt hàng
Quảng cáo

 

 

Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:

Trợ giúp!

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp
STT Số - Giá - Tổng Mạng Đặt Mua Giỏ
1 0978348233 100,000(đ) 47
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0978348233 Thêm vào giỏ hàng
2 085.680.6666 115,000(đ) 51
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856806666 Thêm vào giỏ hàng
3 0812.502.789 120,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0812502789 Thêm vào giỏ hàng
4 084.66.56789 185,000(đ) 59
Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0846656789 Thêm vào giỏ hàng
5 097.898.3333 185,000(đ) 53
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0978983333 Thêm vào giỏ hàng
6 0866.068.993 250,000(đ) 55
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866068993 Thêm vào giỏ hàng
7 0866.058.993 250,000(đ) 54
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866058993 Thêm vào giỏ hàng
8 0964.187.481 250,000(đ) 48
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0964187481 Thêm vào giỏ hàng
9 0866.189.823 250,000(đ) 51
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866189823 Thêm vào giỏ hàng
10 0869.22.12.65 250,000(đ) 41
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869221265 Thêm vào giỏ hàng
11 0981.758.101 250,000(đ) 40
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0981758101 Thêm vào giỏ hàng
12 0866.028.330 250,000(đ) 36
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866028330 Thêm vào giỏ hàng
13 0869.221.867 250,000(đ) 49
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869221867 Thêm vào giỏ hàng
14 0869.796.229 250,000(đ) 58
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869796229 Thêm vào giỏ hàng
15 0866.032.993 250,000(đ) 46
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866032993 Thêm vào giỏ hàng
16 0869.507.982 250,000(đ) 54
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869507982 Thêm vào giỏ hàng
17 0866.03.990 250,000(đ) 41
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 086603990 Thêm vào giỏ hàng
18 0866.038.993 250,000(đ) 52
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866038993 Thêm vào giỏ hàng
19 0974.238.013 250,000(đ) 37
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0974238013 Thêm vào giỏ hàng
20 0961.982.734 250,000(đ) 49
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0961982734 Thêm vào giỏ hàng
21 0866.003.081 250,000(đ) 32
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866003081 Thêm vào giỏ hàng
22 0869.643.189 250,000(đ) 54
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869643189 Thêm vào giỏ hàng
23 096.2235.013 250,000(đ) 31
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0962235013 Thêm vào giỏ hàng
24 0866.025.832 250,000(đ) 40
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866025832 Thêm vào giỏ hàng
25 0866.107.990 250,000(đ) 46
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866107990 Thêm vào giỏ hàng
26 0866.138.229 250,000(đ) 45
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866138229 Thêm vào giỏ hàng
27 0866.172.287 250,000(đ) 47
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866172287 Thêm vào giỏ hàng
28 0866.025.181 250,000(đ) 37
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866025181 Thêm vào giỏ hàng
29 0866.146.993 250,000(đ) 52
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866146993 Thêm vào giỏ hàng
30 0866.119.821 250,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866119821 Thêm vào giỏ hàng
31 0866.026.631 250,000(đ) 38
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866026631 Thêm vào giỏ hàng
32 0866.056.995 250,000(đ) 54
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866056995 Thêm vào giỏ hàng
33 0966.347.994 250,000(đ) 57
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0966347994 Thêm vào giỏ hàng
34 096.7175.508 250,000(đ) 48
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0967175508 Thêm vào giỏ hàng
35 0869.068.459 250,000(đ) 55
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869068459 Thêm vào giỏ hàng
36 0866.030.831 250,000(đ) 35
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866030831 Thêm vào giỏ hàng
37 0866.029.921 250,000(đ) 43
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866029921 Thêm vào giỏ hàng
38 08686.35560 250,000(đ) 47
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0868635560 Thêm vào giỏ hàng
39 0866.072.991 250,000(đ) 48
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866072991 Thêm vào giỏ hàng
40 0967.4.1.1947 250,000(đ) 48
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0967411947 Thêm vào giỏ hàng
41 0866.103.991 250,000(đ) 43
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866103991 Thêm vào giỏ hàng
42 0962.240.016 250,000(đ) 30
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0962240016 Thêm vào giỏ hàng
43 0868.062.603 250,000(đ) 39
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0868062603 Thêm vào giỏ hàng
44 0866.108.281 250,000(đ) 40
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866108281 Thêm vào giỏ hàng
45 0866.150.228 250,000(đ) 38
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866150228 Thêm vào giỏ hàng
46 0866.193.961 250,000(đ) 49
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866193961 Thêm vào giỏ hàng
47 098.6769.023 250,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0986769023 Thêm vào giỏ hàng
48 0866.154.996 250,000(đ) 54
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866154996 Thêm vào giỏ hàng
49 0866.098.691 250,000(đ) 53
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866098691 Thêm vào giỏ hàng
50 0869.139.095 250,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869139095 Thêm vào giỏ hàng
51 0866.058.991 250,000(đ) 52
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866058991 Thêm vào giỏ hàng
52 0866.05.03.63 250,000(đ) 37
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866050363 Thêm vào giỏ hàng
53 0869.614.066 250,000(đ) 46
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869614066 Thêm vào giỏ hàng
54 0961.139.725 250,000(đ) 43
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0961139725 Thêm vào giỏ hàng
55 0975.820.181 250,000(đ) 41
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0975820181 Thêm vào giỏ hàng
56 0865.355.245 250,000(đ) 43
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0865355245 Thêm vào giỏ hàng
57 0866.197.831 250,000(đ) 49
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866197831 Thêm vào giỏ hàng
58 0866.131.565 250,000(đ) 41
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866131565 Thêm vào giỏ hàng
59 0866.047.993 250,000(đ) 52
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866047993 Thêm vào giỏ hàng
60 0866.155.861 250,000(đ) 46
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866155861 Thêm vào giỏ hàng
61 0866.057.993 250,000(đ) 53
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866057993 Thêm vào giỏ hàng
62 0866.017.992 250,000(đ) 48
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866017992 Thêm vào giỏ hàng
63 0866.078.991 250,000(đ) 54
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866078991 Thêm vào giỏ hàng
64 086.9559.061 250,000(đ) 49
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869559061 Thêm vào giỏ hàng
65 0866.142.995 250,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866142995 Thêm vào giỏ hàng
66 0866.139.082 250,000(đ) 43
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866139082 Thêm vào giỏ hàng
67 0866.065.991 250,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866065991 Thêm vào giỏ hàng
68 0987.207.737 250,000(đ) 50
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0987207737 Thêm vào giỏ hàng
69 0866.093.559 250,000(đ) 51
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866093559 Thêm vào giỏ hàng
70 096.1243.057 250,000(đ) 37
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0961243057 Thêm vào giỏ hàng
71 0866.015.993 250,000(đ) 47
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866015993 Thêm vào giỏ hàng
72 0866.007.993 250,000(đ) 48
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866007993 Thêm vào giỏ hàng
73 0866.120.559 250,000(đ) 42
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866120559 Thêm vào giỏ hàng
74 0866.148.990 250,000(đ) 51
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866148990 Thêm vào giỏ hàng
75 0974.249.182 250,000(đ) 46
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0974249182 Thêm vào giỏ hàng
76 0866.091.382 250,000(đ) 43
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866091382 Thêm vào giỏ hàng
77 0866.012.993 250,000(đ) 44
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866012993 Thêm vào giỏ hàng
78 0961.078.428 250,000(đ) 45
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0961078428 Thêm vào giỏ hàng
79 0866.013.229 250,000(đ) 37
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866013229 Thêm vào giỏ hàng
80 0866.469.125 250,000(đ) 47
Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866469125 Thêm vào giỏ hàng
- Số - - Giá - Tổng Đặt Mua
0978348233 100,000(đ) 47 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0978348233
085.680.6666 115,000(đ) 51 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0856806666
0812.502.789 120,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0812502789
084.66.56789 185,000(đ) 59 Sim số đẹp So-Dep-Vinaphone - 0846656789
097.898.3333 185,000(đ) 53 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0978983333
0866.068.993 250,000(đ) 55 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866068993
0866.058.993 250,000(đ) 54 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866058993
0964.187.481 250,000(đ) 48 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0964187481
0866.189.823 250,000(đ) 51 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866189823
0869.22.12.65 250,000(đ) 41 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869221265
0981.758.101 250,000(đ) 40 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0981758101
0866.028.330 250,000(đ) 36 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866028330
0869.221.867 250,000(đ) 49 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869221867
0869.796.229 250,000(đ) 58 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869796229
0866.032.993 250,000(đ) 46 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866032993
0869.507.982 250,000(đ) 54 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869507982
0866.03.990 250,000(đ) 41 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 086603990
0866.038.993 250,000(đ) 52 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866038993
0974.238.013 250,000(đ) 37 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0974238013
0961.982.734 250,000(đ) 49 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0961982734
0866.003.081 250,000(đ) 32 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866003081
0869.643.189 250,000(đ) 54 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869643189
096.2235.013 250,000(đ) 31 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0962235013
0866.025.832 250,000(đ) 40 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866025832
0866.107.990 250,000(đ) 46 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866107990
0866.138.229 250,000(đ) 45 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866138229
0866.172.287 250,000(đ) 47 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866172287
0866.025.181 250,000(đ) 37 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866025181
0866.146.993 250,000(đ) 52 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866146993
0866.119.821 250,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866119821
0866.026.631 250,000(đ) 38 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866026631
0866.056.995 250,000(đ) 54 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866056995
0966.347.994 250,000(đ) 57 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0966347994
096.7175.508 250,000(đ) 48 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0967175508
0869.068.459 250,000(đ) 55 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869068459
0866.030.831 250,000(đ) 35 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866030831
0866.029.921 250,000(đ) 43 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866029921
08686.35560 250,000(đ) 47 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0868635560
0866.072.991 250,000(đ) 48 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866072991
0967.4.1.1947 250,000(đ) 48 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0967411947
0866.103.991 250,000(đ) 43 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866103991
0962.240.016 250,000(đ) 30 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0962240016
0868.062.603 250,000(đ) 39 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0868062603
0866.108.281 250,000(đ) 40 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866108281
0866.150.228 250,000(đ) 38 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866150228
0866.193.961 250,000(đ) 49 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866193961
098.6769.023 250,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0986769023
0866.154.996 250,000(đ) 54 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866154996
0866.098.691 250,000(đ) 53 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866098691
0869.139.095 250,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869139095
0866.058.991 250,000(đ) 52 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866058991
0866.05.03.63 250,000(đ) 37 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866050363
0869.614.066 250,000(đ) 46 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869614066
0961.139.725 250,000(đ) 43 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0961139725
0975.820.181 250,000(đ) 41 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0975820181
0865.355.245 250,000(đ) 43 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0865355245
0866.197.831 250,000(đ) 49 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866197831
0866.131.565 250,000(đ) 41 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866131565
0866.047.993 250,000(đ) 52 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866047993
0866.155.861 250,000(đ) 46 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866155861
0866.057.993 250,000(đ) 53 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866057993
0866.017.992 250,000(đ) 48 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866017992
0866.078.991 250,000(đ) 54 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866078991
086.9559.061 250,000(đ) 49 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0869559061
0866.142.995 250,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866142995
0866.139.082 250,000(đ) 43 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866139082
0866.065.991 250,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866065991
0987.207.737 250,000(đ) 50 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0987207737
0866.093.559 250,000(đ) 51 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866093559
096.1243.057 250,000(đ) 37 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0961243057
0866.015.993 250,000(đ) 47 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866015993
0866.007.993 250,000(đ) 48 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866007993
0866.120.559 250,000(đ) 42 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866120559
0866.148.990 250,000(đ) 51 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866148990
0974.249.182 250,000(đ) 46 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0974249182
0866.091.382 250,000(đ) 43 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866091382
0866.012.993 250,000(đ) 44 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866012993
0961.078.428 250,000(đ) 45 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0961078428
0866.013.229 250,000(đ) 37 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866013229
0866.469.125 250,000(đ) 47 Sim số đẹp So-Dep-Viettel - 0866469125
Sim số đẹp là gì?

Sim số đẹp


Xã hội phát triển, cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy mà con người chính là nạn nhân. Nhiều chuyện thường nhật xảy ra xung quanh gây nên cảm giác bất an, lo lắng đè nặng lên cuộc sống. Do đó, nhiều người tìm đến phong thủy để tự bảo vệ bản thân, gia đình. Việc sử dụng sim số đẹp mang yếu tố phong thủy hợp mệnh với bản thân giúp tinh thần thoải mái, tự tin, cuộc sống hạnh phúc nhiều may mắn được nhiều người ứng dụng và đem lại hiệu quả cao.

Sim số đẹp là gì?

- Số điện thoại hiện nay không đơn thuần chỉ là vật dụng giúp con người giao tiếp mà còn là vật khí hộ thân đắc lực. Do đó, nhu cầu sử dụng sim đẹp ngày càng tăng. Sim số đẹp là sim dễ nhớ, hợp phong thủy với vận mệnh mỗi người đem lại may mắn, tài lộc và cuộc sống an lành cho con người.

- Được xác định trên nhiều nguyên lý khác nhau tùy thuộc vào ý nghĩa, giá trị và mục đích sử dụng của mỗi người. Nhưng tựu chung lại, sim số đẹp đều được vận hành theo 1 quy luật hết sức chặt chẽ khi phải đầy đủ các yếu tố cơ bản như:

+ Các con số trong sim điện thoại thể hiện sự cân bằng âm dương

+ Tổng điểm của dãy số sim càng cao càng đẹp, cao nhất là 9 điểm

+ Thể hiện mối quan hệ tương sinh giữa ngũ hành số sim và ngũ hành của người dùng

+ Chứa vượng khí, đại cát, may mắn và tài lộc

+ Sim phải có quái khí hàm chứa các yếu tố tương hỗ cho người dùng, ứng với quẻ khí mang điềm Cát (Cát tường)


Cách mua sim số đẹp như thế nào?

Với những tiêu chí cho 1 sim số đẹp kể trên, bạn có thể dễ dàng sở hữu sim ở đại lý uy tín như Cửa hàng ủy quyền của các hãng sim số. Chuyên cung cấp sim số đẹp của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile đa dạng các thể loại từ sim VIP lục quý, tứ quý, cho đến sim thần tài, lộc phát, sim năm sinh,... nhằm phục vụ mọi tầng lớp và nhu cầu, mục đích sử dụng của người dùng. Với hệ thống website: khosimvip24h.com hiện đại, tích hợp phần mềm tra cứu sim phong thủy, đồng thời cung cấp kho tàng sim số đẹp giúp cho bạn dễ dàng có sim số đẹp hợp phong thủy trong tay.

Mọi sim của Simsodepgiare.vn bán ra đều đăng kí thông tin chính chủ theo yêu cầu khách hàng và giao hàng chuyên nghiệp, nhanh chóng, miễn phí trên toàn quốc. Khách hàng chỉ cần trả tiền và kiểm tra thông tin cho đúng với yêu cầu cùng thông tin của mình.

Nếu bạn còn cần thêm bất cứ tư vấn nào về sim ngày tháng năm sinh, sim phong thủy hợp tuổi hợp mệnh,... khách hàng sẽ được giải đáp tận tình, cụ thể khi liên hệ qua hotline: 0981991986Đăng bán sim
Khuyến Mãi Sim Số Đẹp

Bạn đã biết sim 11 số dự về 10 số

Giảm giá sim số đẹp

01295.616.567

Giá cũ: 999.000đ
GIÁ MỚI: 399.000đ

0129.2552.567
Giá cũ: 999.000đ
GIÁ MỚI: 399.000đ

Tìm sim năm sinhmặc định 19xx m/d/Y

Hỗ trợ khách hàng

Hotline mua, bán, trao đổi SIM online


0888333428
0888333528
0336222333
0888555233
0333555078


Hotline CSKH

033338.4444

Quản lý, góp ý, khiếu nại

0765.33.8888

Số đẹp theo phong thủy
Tin tức
Chọn theo giá tiền
Chọn sim theo tỉnh
Tải bảng sim số đẹp
Tải bảng số riêng
Nhận báo giáCÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI V-SMART VIỆT
Bản quyền © 2018 by SimPhuLoi.vn - CHỢ SIM của NGƯỜI VIỆT.!


Thiết kế bởi: Thietkewebseo.net - thiết kế web sim số
Hotline: 0936868893